• SG Analytics – Senior Analyst

    SG Analytics
    Posted 5 months ago
    CFA L2, CFA L3, MBA
    PE / VC / IB / M&A / Equity Research